Přístrojové vybavení - Department of Analytical Chemistry

Elektroanalytické metody


 • Eco-Tribo polarograf (Polaro-Sensors, Praha)
 • Elektrochemický analyzátor EcaFlow (Istran, SR)
 • Kapalinový chromatograf s elektrochemickým detektorem - Coulochem III (EAS Inc., USA)
 • Ultraúčinný kapalinový chromatograf s elektrochemickým detektorem a autosamplerem (Antec DECADE)
 • Kapalinový chromatograf s amperometrickým detektorem (Dionex Ultimate 3000, Thermo)
 • Amperometrická čidla pro speciální aplikace
 • Modulární potenciostat/galvanostat Autolab PGSTAT128N s modulem pro impedanční měření
 • Elektrochemické křemenné mikrováhy (EQCM, Autolab)
 • Elektrochemická pracovní stanice pro práci s malými proudy (Nanoampere, L-Chem)
 • Mikroskop atomárních sil s elektrochemickou celou a potenciostatem pro SECM-AFM (Dimension Icon, Bruker)
 • Hmotnostní spektrometr (Agilent 1100 Series LC/MSD Trap, Agilent)

Elektromigrační metody


Chromatografické metody

 • Ultra-účinný kapalinový chromatograf (UPLC, Acquity, Waters)
 • Ultra-účinný superkritický fluidní chromatograf (UPC2, Acquity, Waters)
 • Ultra-účinný kapalinový chromatograf s možnosti dvoudimenzní separace (UPLC I-class, Acquity, Waters)
 • HPLC systém (1100 Series, Agilent, USA) s autosamplerem, spektrofotometrikým a fluorometrickým detektorem
 • Mikro HPLC s UV detektorem Dionex Ultimate 3000 RSLC nano system (Thermo)
 • Ultraúčinný kapalinový chromatograf (Agilent 1290, Infinity II, Agilent)
 • Analytický kapalinový chromatograf s UV detekcí (Beckman)
 • Analytický a semipreparativní kapalinový chromatograf (Knauer)
 • Dva plynové chromatografy s hmotnostními spektrometry GC/MS (Agilent)
 • Plynový chromatograf s tandemovým hmotnostním spektrometrem GC/MS/MS (Agilent)
 • GC-FID, TCD (Hewlett Packard)

Spektrální metody


 • ICP-MS spektrometr Agilent 7700 x (Agilent, Japonsko)
 • ICP-oa-TOF-MS spektrometr OptiMass 9500 (GBC Austrálie)
 • FT-IR spektrometr Nicolet 6700 s FT-Raman modulem (Thermo, USA)
 • Ramanův spektrometr iRaman Plus (BWTek, Německo)
 • Ramanův mikroskop DXR 2 (Thermo, USA)
 • Atomový absorpční spektrometr SavantAA (GBC, Austrálie)
 • UV/VIS/NIR spektrometr Jasco 770 (ABL&E Jasco, Japonsko)
 • UV/VIS spektrometr Genesys 180 (Thermo, USA)
 • Flurescenční spektrometr Jasco FP-8300 (ABL&E Jasco, Japonsko)
 • Ruční energiově-disperzní rentgenový fluorescenční spektrometr VANTA (Olympus, USA)
 • Polarimetr PL-1
 • XPS spektrometr VersaProbe II (PHI, USA)

Příprava vzorků


 • Mikroskop s mikromanipulátorem
 • Laserová ablace Analyte G2 (Photon Machines, USA)
 • Superkritický fluidní extraktor (Lizard 2001, Seko-K)
 • Lyofilizátor (Alpha 1-2 LD Plus, Christ)
 • MALDI spotter/frakční kollektor
 • Mikrovlnný mineralizátor Uniclever II (Plazmatronika, Polsko)
 • Mikrovlnný mineralizátor UltraWAVE (Milestone, Itálie)
 • Mikrovlnný mineralizátor MLS 1200 Mega (Milsestone, Itálie)
 • Zkušební komora Solarbox 1500E R.H. (Sofomegra, Itálie)