Analytik specialista (Bc.) - Department of Analytical Chemistry

Chemie - analytický specialista

Youtube video
Za "url:" dosaďte kód z videa na youtube.
Například url: ScMzIvxBSi4. Tento kód získáte z URL adresy videa a je to kód umístěný za rovnítkem. Vzor: https://www.youtube.com/watch?v=ScMzIvxBSi4


Absolventi programu získají znalosti všech základních chemických disciplín a současně široké praktické zkušenosti v laboratoři. Vedle klasických analytických postupů je důraz kladen zejména na použití moderních instrumentálních technik, na kterých je v současnosti postavena činnost analytických laboratoří v komerční i nekomerční sféře. Rozvíjeny jsou praktické dovednosti při práci s instrumentací včetně schopnosti provádět uživatelskou údržbu a servis přístrojové techniky. Z aplikačního hlediska se absolventi uplatní: 

  • ve farmaceutickém, chemickém a zpracovatelském průmyslu a v podnikových laboratořích při kontrole vstupních surovin, meziproduktů i konečných výrobků, 
  • v kontrolních laboratořích sledujících znečištění životního prostředí (např. Česká inspekce životního prostředí), kvalitu zemědělských produktů (např. sledování obsahu reziduí pesticidů) a potravin (např. Státní zemědělská a potravinářská inspekce),
  • ve zdravotnických laboratořích (rozbory krve a moči v laboratořích klinické biochemie a hematologie, stanovení obsahu léčiv v tělních tekutinách v souvislosti se sledováním účinnosti medikamentózní terapie, rozbory v rámci klinické toxikologie, lékařské genetiky atd.),
  • v toxikologických a kriminalistických laboratořích (expertizy pro účely vyšetřování trestných činů, požárů a nehod).
Součástí studia je i průprava pro práci v legislativně regulovaném prostředí (akreditované a certifikované laboratoře a instituce).