Kontrolní laboratoř R-lab - Department of Analytical Chemistry

R-lab: analýza šitá na míru

Know-how pracoviště, výzkum a analýzy v režimu kontrolní certifikované laboratoře (certifikát od SÚKL) a jeho špičkové instrumentální zázemí předurčuje laboratoř k řešení složitých výzkumných a vývojových problémů, provádění náročných fyzikálně chemických měření pro průmyslové partnery, zdravotnická zařízení, vývojová a výzkumná pracoviště. Laboratoř zajistí uplatnění nejnovějších vědeckých poznatků a špičkové analytické instrumentace při řešení úkolů farmaceutické analýzy.


R-lab nabízí:
Vývoj analytických metod podle požadavků zákazníka
Analýza farmaceutických přípravků v režimu správné výrobní praxe (SVP)
Smluvní analyticko-kontrolní činnost v rámci SVP
Vývoj analytických metod separace chirálních sloučenin
Prvková analýza (podle ICH-Q3D)
Speciační prvková analýza (HPLC-ICP-MS, CE-ICP-MS)
Analytická činnost v odvětvích nevyžadující režim SVP
Konzultační činnost

Laboratoř disponuje moderní a unikátní instrumentací:
Spojením kapalinového chromatografu s UV-Vis detektorem (Acquity UPLC I-class)
Spojením kapalinového chromatografu s tandemovým hmotnostním spektrometrie (trojitý kvadrupól Xevo-TQS)
Hmotnostní spektrometr s vysokým rozlišením a iontovou mobilitou (Synapt G2S)
Hmotnostní spektrometry s indukčně vázanýnm plazmatem - ICP-MS (Agilent 7700x, Optimass 9500)
Mikrovlnné mineralizátory (Milestone ULTRAWave, Milestone MLS 1200 mega, Uniclever II)
Laserová ablace (Analyte G2)

Kontakt