Kontrolní laboratoř R-lab - Department of Analytical Chemistry

R-lab: analýza šitá na míru

Know-how pracoviště, výzkum a analýzy v režimu kontrolní certifikované laboratoře (certifikát od SÚKL) a jeho špičkové instrumentální zázemí předurčuje laboratoř k řešení složitých výzkumných a vývojových problémů, provádění náročných fyzikálně chemických měření pro průmyslové partnery, zdravotnická zařízení, vývojová a výzkumná pracoviště. Laboratoř zajistí uplatnění nejnovějších vědeckých poznatků a špičkové analytické instrumentace při řešení úkolů farmaceutické analýzy.


leták R-lab

R-lab nabízí:
Farmaceutická analýza v režimu SVP včetně vývoje metod, validace metod a rutinních měření
Stanovení prvkových nečistot v různých vzorcích s použitím ICP-MS
Analýza hlavních složek v různých vzorcích s využitím HPLC s UV a MS detekcí
Analýza stopových organických nečistot v různých vzorcích s využitím HPLC s UV a MS detekcí
Určování struktury neznýmých nečistot
Degradační a rozpouštěcí studie
Příprava analýzy rizik a další SVP dokumentace
Konzultace, semináře, školení

Laboratoř disponuje moderní a unikátní instrumentací:
Spojením kapalinového chromatografu s UV-Vis detektorem (Acquity UPLC I-class)
Spojením kapalinového chromatografu s tandemovým hmotnostním spektrometrie (trojitý kvadrupól Xevo-TQS)
Hmotnostní spektrometr s indukčně vázanýnm plazmatem - ICP-MS (Agilent 7700x)
Mikrovlnné mineralizátory (Milestone ULTRAWave, Milestone MLS 1200 mega, Uniclever II)

ICP-MS Agilent 7700x