Podklady k přednáškám - Department of Analytical Chemistry

Podklady k přednáškám a seminářům od pracovníků katedry


Aplikovaná atomová spektrometrie (ACH/APAS)

1. přednáška - příprava vzorků
2. přednáška - porovnání metod
3. přednáška - aplikace ICP
4. přednáška - aplikace AAS
5. přednáška - laserová ablace (heslo bude sděleno na přednášce)
6. přednáška - speciační analýza (heslo bude sděleno na přednášce)