Komerční spolupráce - Department of Analytical Chemistry

Spolupráce mezi Katedrou analytické chemie a komerční sférou probíhá již desítky let. Zintenzivnila se v průběhu řešení grantových projektů financovaných z EU kolem roku 2010. Mezi naše  partnery v rámci smluvního výzkumu patří níže uvedené společnosti, pro něž každoročně provádíme analýzy a další výzkumné a vzdělávací činnosti. Vzhledem k tomu, že každý smluvní vztah je spojen s mlčenlivostí, nemůžeme být v popisu výzkumu konkrétnější. Každý smluvní výzkum vnímáme jako "ANALÝZU ŠITOU NA MÍRU". Držíme si vysoký standard našich výsledků. Díky modernímu přístrojovému vybavení a odborným znalostem pracovníků katedry se domníváme, že můžeme nabídnout vysoký standard služeb pro všechny potenciální zájemce o spolupráci.

Jsme schopni nabídnout i analýzy provedené v režimu systému managementu Správné výrobní praxe (SVP).

Mezi naše současné partnery patří:


Pro více informací nás prosím neváhejte kontaktovat.