Aktuální projekty - Department of Analytical Chemistry

Projekty řešené v roce 2023


Grantová agentura České republiky (GA ČR)

2023-2025: Tvar mobilitních píků jako nástroj pro odlišení izomerů iontovou mobilitou-hmotnostní spektrometrií (23-07254S), hlavní řešitel: Karel Lemr


Ministerstvo kultury

2023-2027: Od aristokratického dvora po divadelní scénu. Historická garderoba ve fondech českých hradů a zámků v evropském kontextu (DH23P03OVV046), hlavní řešitel: Volodymyr Pauk


Interní grantová agentura UP

2023: Aplikace instrumentálních metod při analýze látek obsažených ve složitých materiálech (IGA_PrF_2023_027), hlavní řešitel: Petr Barták