Farmaceutická analýza - Department of Analytical Chemistry

Farmaceutická analýza 1.kurz se uskutečnil 19.- 20.4. 2023

Kurzy v tomto modulu budou nabízeny pro akademický rok 2024/2025

mám zájem o kurz  analytika@upol.cz

Kurz zaměřený na Farmaceutickou analýzu proběhl v prostorách Katedry analytické chemie ve dnech 19.-20.4.2023. Teoretická část kurzu byla zaměřena na aktuální témata farmaceutického systému jakosti, a to audity (přednášející Mgr. Lukáš Dvořák), tvorba analýz rizik (přednášející Mgr. Jitka Součková, Ph.D.) a vývoj, validaci a kvalifikaci v režimu SVP (přednášející RNDr. Tomáš Pluháček, Ph.D.). Následující den probíhala praktická cvičení zaměřená na přípravu modelových analýz rizik (vyučující Mgr. Jitka Součková, Ph.D.) a vývoj a validaci F-AAS metody pro stanovení Cd v nosním spreji (vyučující RNDr. Tomáš Pluháček, Ph.D.). Kurzu farmaceutická analýza se zúčastnilo 14 pracovníků ze společností Fagron, a.s., Alven Laboratories, s.r.o., Tekro, spol, s.r.o., Státní veterinární ústav Olomouc. Nad rámec náplně kurzu byla s účastníky diskutována i jiná témata související s jištěním jakosti ve farmaceutickém průmyslu, a to v souladu s pokyny pro správnou výrobní praxi (VYR-32).


Anotace: Kurz nabídne rozšíření znalostí v oblasti analýzy humánních léčiv se zaměřením na kvalifikaci a validaci v režimu SVP. Volitelná témata, která budou do kurzu zařazena dle výběru účastníků, jsou vnitřní inspekce, pracovníci a jejich kvalifikace, požadavky na analytické přístroje dle typu analytu, vývoj analytických metod, analýza rizik. Účastníci získají teoretické znalosti a ověří si je absolvováním praktického cvičení v prostředí laboratoře R-lab při Katedře analytické chemie, pracující v režimu SVP

Harmonogram kurzu: 
jednosemestrální kurz zaměřený na práci analytického chemika v SVP laboratoři. Kurz bude rozčlněn na teoretickou výuku, diskusi s účastníky a praktické cvičení v prostředí laboratoře R-lab při Katedře analytické chemie, pracující v režimu Správné výrobní praxe (SVP).

Hodinová dotace: 8 hodin teoretické výuky (přednáška + diskuse s účastníky), 5 hodin praktického cvičení

Pro koho je kurz určen: pracovníci z institucí a firem zabývajících se výrobou a kontrolou léčiv, pracovníci z jiných chemických oblastí, kteří zvažují zaměstnání v oblasti výroby a kontroly léčiv

Počet účastníků: 6–10

Absolvování kurzu bude potvrzeno certifikátem.