Analýza potravin - Department of Analytical Chemistry

Analýza potravin 1.kurz se uskutečnil dne 25.8. 2023 a 1.9. 2023

Kurzy v tomto modulu budou nabízeny pro akademický rok 2024/2025

mám zájem o kurz   analytika@upol.cz

Anotace: Kurz nabídne rozšíření znalostí z oblasti kontroly potravin a surovin používaných pro jejich výrobu. Absolventi získají znalosti o moderních technikách instrumentální chemické analýzy a komplexních analytických postupech od správného odběru vzorku, jeho zpracování, vlastní analýzy a zpracování dat. Diskutována bude problematika současné analýzy aminokyselin, peptidů, proteinů, tuků, sacharidů, vitaminů, minerálních látek, těkavých, aromatických a chuťových látek, barviv, aditiv, antinutrientů a kontaminujících látek. Účastníci získají teoretické znalosti a ověří si je absolvováním laboratorního cvičení zaměřeného na kontrolu vybraných parametrů kvality potravin. 

Harmonogram kurzu: jednosemestrální kurz (teoretická výuka, diskuse s účastníky a završení kurzu laboratorním cvičením, tzn. řešení praktického úkolu)

Hodinová dotace: 8 hodin teoretické výuky (přednáška + diskuse s účastníky), 5 hodin laboratorního cvičení

Pro koho je kurz určen: pracovníci z institucí a firem zabývajících se kontrolou kvality a autenticity potravin a surovin pro jejich výrobu, podniků působících v segmentu výroby potravin a zemědělství; analytičtí chemici se zájmem profilovat se v oblasti potravinářské kontroly a najít uplatnění v tomto oboru.

Počet účastníků: 6–10

Absolvování kurzu bude potvrzeno certifikátem.