Aktuality - Department of Analytical Chemistry

Opravný a náhradní termín SZZ pro obor Analytická chemie

21. 11. 2021

Pro obor Analytická chemie vypisujeme: OPRAVNÝ A NÁHRADNÍ TERMÍNEM STÁTNÍ ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY

– 03. 01. 2022: termín odevzdání DP v tištěné formě a zanesení do STAGu
– 17. 01. 2022: odevzdání posudků DP do 12:00 (pro vedoucí a oponenty)
– 25. 01. 2022: obhajoby diplomových prací a SZZ
Pokyny pro administraci závěrečných prací naleznete zde.
Na státní závěrečné zkoušky se všichni studenti přihlašují jako na běžné zkoušky, tj. prostřednictvím Portálu UP.

Opravný a náhradní termín SZZ pro obor Analytická chemie
Modul: Aktuality