Aktuality - Department of Analytical Chemistry

Studium koncentrace kortizolu v zubních tkáních podpořeno významnou agenturou

16. 02. 2022

Naše katedra se zapojila do nového antropologického projektu finacovaného významnou americkou agenturou Wenner Gren foundation (hlavní řešitel Leslie Quade, Ph.D.; Masarykova Univerzita v Brně).

Cílem projektu je studium koncentrace kortizolu v zubních tkáních jako markeru stresových událostí v průběhu života daného jedince. Výzkum bude probíhat jak na recentních zubech ve spolupráci s nemocnicemi (s kompletní anamnézou), tak i na zubech pocházejících z archeologických výzkumů. Výsledky projektu pomohou objasnit míru propojení koncentrace kortizolu a patologických změn.

Studium koncentrace kortizolu v zubních tkáních podpořeno významnou agenturou
Modul: Aktuality