Aktuality - Department of Analytical Chemistry

Informační seminář k ERC projektům

17. 05. 2022

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

dovoluji si Vás pozvat na Informační seminář k ERC projektům, který se uskuteční v pondělí 23. května 2022 od 15:00 v aule Přírodovědecké fakulty (LP-2001). Seminář je určen všem zájemcům, včetně studentů doktorského studia, o rozšíření obzorů ohledně projektů Evropské výzkumné rady. 

Na semináři vystoupí: Mgr. Petra Fedorová z TC AV ČR, národní kontaktní pracovník pro ERC projekty, prof. Jana Kalbáčová-Vejpravová z MFF UK, řešitelka projektu ERC-StG TSuNAMI, a prof. Jaromír Fiurášek z PřF UP, člen hodnotícího panelu ERC-StG PE2.

S pozdravem a přáním klidných dnů,

Jan Petr

Informační seminář k ERC projektům
Modul: Aktuality