Aktuality - Department of Analytical Chemistry

Výběr tématu kvalifikační práce

19. 10. 2022

Povinností studentů 3. ročníku bakalářské CHEMIE a 1. ročníku navazující ANALYTICKÉ CHEMIE je výběr a vložení tématu kvalifikační práce v IS STAG do 31.10.2022.

Modul: Aktuality