Aktuality - Department of Analytical Chemistry

Renomovaný časopis Nature otiskl článek k dormanci semen bobu obecného

09. 03. 2023

Mezinárodnímu týmu vědců z Česka a Velké Británie se podařilo najít v rozsáhlém genomu bobu obecného gen zodpovědný za produkci enzymu polyfenoloxidasy (PPO) v osemení. Enzym hraje důležitou roli při ochraně semene rostliny i jeho dormanci, tedy schopnosti vyčkat v klidovém stavu na vnější signál spouštějící klíčení. Na druhou stranu ale způsobuje tmavou pigmentaci a hořkou chuť semene. Tato nežádoucí vlastnost enzymu PPO zřejmě sehrála důležitou roli při postupném šlechtění nejen bobu obecného. Pěstitelé vybírali semena bez pigmentace pocházející z rostlin, u kterých tento gen nebyl funkční. Výsledky výzkumu zaměřeného na přečtení genetické informace dosud největšího genomu diploidního organismu, na kterém se podíleli odborníci z přírodovědecké fakulty a University of Reading ve Velké Británii, publikoval prestižní časopis Nature.

Vědci z PřF pomohli popsat genom bobu obecného, výsledky výzkumu publikoval prestižní časopis Nature: Žurnál Online / Zpravodajství z UP (upol.cz)

Renomovaný časopis Nature otiskl článek k dormanci semen bobu obecného
Modul: Aktuality