Aktuality - Department of Analytical Chemistry

Závěrečné práce 2023/2024 BP + DP

12. 09. 2023

Pro nadcházející akademický rok 2023/2024 jsou vyhlášena tato závěrečná témata pro studenty Bc. a Mgr.. Pro více informací k tématu, kontaktujte konkrétního školitele.

Závěrečná témata DP

Závěrečná témata BP 

Závěrečné práce 2023/2024 BP + DP
Modul: Aktuality