Aktuality - Department of Analytical Chemistry

Zlatá medaile pro prof. Juraje Ševčíka

28. 11. 2023

V rámci vrcholících oslav 70. výročí vzniku Přírodovědecké fakulty UP byl mezi významnými osobnostmi oceněn i náš dlouholetý kolega prof. Juraj Ševčík. Za zásluhy o rozvoj fakulty převzal Zlatou medaili. Vždyť během jeho děkanského období zastřešil výstavbu nové budovy fakulty, dvou výzkumných center a Pevnosti poznání.

Za kolegy, gratulujeme.

Zlatá medaile pro prof. Juraje Ševčíka
Modul: Aktuality