Aktuality - Department of Analytical Chemistry

Habilitační přednáška RNDr. Jany Skopalové, Ph.D.

12. 03. 2024

Přijměte srdečné pozvání na přednášku Elektrochemie a studium redoxních přeměn xenobiotik pro širokou veřejnost.

Přednáška bude odprezentována 20.3.2024 v zasedací místnosti PřF (17. listopadu 12, Olomouc)

pozvánka

Habilitační přednáška RNDr. Jany Skopalové, Ph.D.
Modul: Aktuality