Aktuality - Department of Analytical Chemistry

Nejcitovanější článek v časopise Archaeometry

13. 05. 2024

Článek s názvem "The oldest millet herbal beer in the Europe? The ninth century BCE bronze luxury bucket from Kladina, Czech Republic", mezi jehož spoluautory patří Petr Bednář a Lukáš Kučera, se stal nejcitovanějším v časopise Archaeometry za období 2022-2023. Všem autorům blahopřejeme.

Nejcitovanější článek v časopise Archaeometry
Modul: Aktuality