Emeritní profesoři - Department of Analytical Chemistry

V oboru analytické chemie jsou součástí naší katedry tito emeritní profesoři:

prof. Ing. Zdeněk STRÁNSKÝ, CSc.
E-mail: stransky(at)prfnw.upol.cz

prof. RNDr. Václav STUŽKA, CSc.
E-mail: vaclav.stuzka(at)seznam.cz